Книга - це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення культурного і душевного. (Рильський М.)

пʼятницю, грудня 09, 2022

 Що таке права і свободи людини.

   10 грудня в світі святкують Міжнародний день прав людини. У цей день зазвичай згадують про механізми досягнення безпеки в суспільстві й зусиллях світового співтовариства щодо виховання підростаючих поколінь у дусі дотримання прав людини.
      З нагоди цієї події у Рибаківській бібліотеці  пройшов   правовий орієнтир на тему «Що таке права і свободи людини».

     Учні були ознайомлені з історією розвитку прав людини у світі,  переглянули   фільм «Історія розвитку прав людини», ознайомилися з правами які мають громадяни України, та правами які мають діти у нашій державі згідно Конвенції ООН про права дитини, яка  з 1991 року є частиною національного законодавства України.


 вівторок, грудня 06, 2022

Вітаємо наших ЗахисниківУкраїнська армія - сила і гордість нашої Батьківщини.

     Українські військові довели,що вони найвідважніші,найдосвідченіші,найпрофесійніші воїни у світі.Вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок,які потужною стіною захищають нашу рідну Україну від окупанта!Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність...

Нехай Господь береже кожного українського воїна,нехай кожен,якомога скоріше повернеться додому здоровим і неушкодженим,з перемою!Україна пишається своїм військом!

Слава Збройним Силам України! 

Слава Україні!❤️

пʼятницю, грудня 02, 2022


Сад його пісень


Кожен сковородинівець, без сумнівів, знає про те, що 3 грудня українське суспільство відзначить знамениту дату – 300-річчя від дня народження видатного філософа, письменника, педагога Григорія Сковороди.

Готуючись та долучаючись до відзначення цього ювілею, у нашій бібліотеці відбувся бібліографічний огляд літератури «Сад його пісень», що знайомить користувачів з цікавими виданнями Григорія Сковороди.   Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII ст. Великий народний мислитель, просвітитель і письменник, він у своїх творах розвивав цілий комплекс ідей, актуальних для свого часу, виражав передові погляди українського громадянства. Його багатогранна філософська й літературна творчість – це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури до нової.

   Увесь творчий доробок Григорія Сковороди, який включає 18 філософських творів, 7 перекладів, збірник «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», – це єдина система поглядів, єдина філософія. Провідне місце у філософській системі Г. Сковороди займає розроблена ним теорія пізнання. Він сприймав Біблію як джерело знань, мудрості, вікового досвіду пояснення і пізнання світу. Пізнаючи себе і навколишній світ, людина самоутверджується, розвиває свої природні нахили і здібності, обирає свій шлях і усвідомленою «спорідненою» працею виконує своє земне призначення. У центрі філософії мислителя – питання про щастя людини і шляхи його досягнення.
   Г. Сковорода був всебічно обдарованою людиною – філософом, письменником, педагогом, музикантом, знавцем античності й середньовіччя, володів кількома мовами – латинською, старогрецькою, староєврейською, польською, німецькою, російською. Він постійно вчився, поглиблював свої знання, передаючи їх одночасно іншим – учням, близьким знайомим, випадковим слухачам. Мандруючи Україною і світами, він цікавився життям, звичаями, мистецтвом, віруваннями інших народів, вкраплював у свої твори враження від побаченого й почутого. Кращі його поезії, що ввібрали досягнення народної лірики і сатирично-гумористичного віршування XVIII ст., ще за життя поета стали народними піснями, ввійшли до репертуару народних співців – кобзарів і лірників, зазнали народних переробок. Саме поетичні твори Сковороди поряд із широким потоком бурлескно-травестійного, сатирично-гумористичного віршування другої половини XVIII ст. і народної словесності створили передумови для появи «Енеїди» І. Котляревського – першого твору нової української літератури. Поезія Г. Сковороди є доповненням до його філософських трактатів і діалогів. Автор у поетичній формі розвиває ті ж думки й погляди, що виражені у філософських творах.
   Феномен постаті Григорія Савича Сковороди – у дивовижному гармонійному поєднанні краси тілесної й духовної. У власному житті він сповідував виразні й тверді принципи: самопізнання і внутрішня відповідність волі Божій. Окрім того, філософ постійно наголошує, що людина має невичерпний духовний потенціал, який лише необхідно спрямувати у потрібне русло, на справи Божі: пізнання і творчість. 

Бібліографічний огляд літератури

 

 


  Сковорода Г.  Твори = Works : у 2 т. Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Григорій Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 527 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 5).


   Мислитель-філософ, художник слова, педагог, музикант і композитор Григорій Сковорода належить до найвизначніших постатей в історії українського народу.
   Перший том його праць вміщує біографію поета і філософа, автором якої є Олекса Мишанич, бібліографічний список джерел, який складається з таких розділів: Видання творів Г. Сковороди; Переклади творів Г. Сковороди; Література про Г. Сковороду; Г. Сковорода в художній літературі; Пам’ятні місця і музеї Г. Сковороди.
   Поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову.

  


Сковорода Г.  Твори = Works : у 2 т. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Григорій Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 480 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 6).


   До другого тому включено діалоги, притчі, листи видатного українського письменника-гуманіста і філософа. Серед перекладів: Горацій «Ода», «Цицерон про старість», «Плутархова книжечка про спокій душі», філологічні дослідження. Епістолярна спадщина філософа становить більше ста двадцяти листів. Видання доповнює «Покажчик імен та назв».

  


Сковорода Г. С.  Сочинения / Григорий Саввич Сковорода ; пер. с укр. А. Н. Гордиенко. – Минск : Современный литератор, 1999. – 704 с. – (Классическая философская мысль).


   Порядок розміщення творів у книзі дозволяє простежити еволюцію філософських поглядів Григорія Сковороди. Видання відкривають діалоги, трактати, притчі. «Сад божественних пісень» включає вірші, що представляють найбільшу філософську цінність. «Байки Харківські» і наступні твори, серед яких «Бесіда 1-я», характеризують мислителя як філософа, що поставив в центрі своєї системи етико-гуманістичну концепцію. Завершує інформацію «Життя Григорія Сковороди», автором якого є М. І. Ковалінський.

  


Сковорода Г.  Сад божественних пісень : вірші, байки, діалоги, притчі / Григорій Сковорода ; упоряд. В. Шевчук. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 336 с. – (Бібліотека шкільної класики).


   До збірки духовної лірики «Сад божественний пісень» увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати, листи, написані книжною українською мовою, латинською, слов’янською і наближеною до російської в перекладі на нову українську літературну мову. Вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного мислителя.

  


Сковорода Г.  Поезії / Григорій Сковорода ; упоряд. та прим. В. В. Яременка ; вступна стаття І. І. Пільгука. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 222 с. – (Бібліотека поета).


   І в поезії Григорій Сковорода був філософом – її пронизують роздуми про смисл людського життя, істинне щастя, доброту, чесність. Вище над усе поет-філософ ставив свободу. В основу кожної пісні збірки духовної лірики «Сад божественний пісень» автор вкладає «зерно» із Святого письма. Книга вміщує також переклади М. А. Мюре, Овідія, Вергілія, Горація, Сидронія Гозія, «Байки Харківські».

 


  Сковорода Г.  Пізнай в собі людину / Григорій Сковорода ; ред. та пер. поезії В. В. Войтович ; передм. Μ. Кашуби. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.


   Із всього творчого доробку мислителя тут найбільш повно представлені його діалоги й трактати, в яких дається роз’яснення «Святого письма», розуміння Бога, Всесвіту, Людини. Вперше друкується переклад на сучасну українську мову біографії Г. Сковороди, що була складена його другом і учнем М. Ковалінським.

  


Сковорода Г. С.  Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода ; пер. укр. мовою, приміт. В. О. Шевчука. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.


   До книги включено поезії, байки, філософські трактати, діалоги, притчі та афоризми великого українського мислителя, богослова, філософа, письменника-гуманіста, просвітителя і педагога Г. С. Сковороди.

  


Чижевський Д.  Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський ; передм. Л. Ушкалова. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.


   Фундаментальна монографія Дмитра Чижевського «Філософія Г. С. Сковороди» вперше побачила світ у Варшаві 1934 року як двадцять четвертий том праць Українського Наукового Інституту. На багатому джерельному матеріалі Чижевський досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, етики тощо, розмірковує про місце та роль Сковороди в європейській філософській традиції. Ця книга стала класикою історико-філософської сковородіяни.

  


Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / упоряд.: В. М. Нічик, Я. М  Стратій. – Київ : Наукова думка, 1992. – 384 с.


   Збірник присвячено філософсько-світоглядному аналізові творчої спадщини Г. С. Сковороди у контексті української та світової культури. Подано статті та уривки з творів учених України, української діаспори та західних науковців.
   Книга адресована філософам, історикам, літературознавцям, усім, хто цікавиться історією філософії і культури.

  


Барабаш Ю.  Дух животворить...: читаємо Сковороду / Юрій Барабаш. – Київ : Темпора, 2014. – 462 с.


   Книга Юрія Барабаша «Дух животворить...» – це спроба «повільного читання» поетичних та філософсько-богословських творів великого українського письменника і мислителя Григорія Сковороди, доповнена літературними та історичними коментарями. Видання містить також розповідь про життя і творчий шлях мандрівного філософа-просвітителя.

  


Ушкалов Л.  Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010–2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 312 с.


   До нової книги професора Леоніда Ушкалова ввійшло півтора десятка статей, написаних упродовж 2010–2013 років. У них розглядається низка історико-літературних, філософських, богословських та культурологічних питань, пов’язаних передовсім із творчістю Григорія Сковороди та Тараса Шевченка.

  


Пільгук І.  Григорій Сковорода : художній життєпис / Іван Пільгук. – Київ : Дніпро, 1971. – 260 с.


   У своїй книзі автор змалював складний життєвий і творчий шлях ученого і письменника. Перед читачем постають картини його навчання в Київській академії, перебування в столичній капелі, висвітлено період педагогічної праці та численні зустрічі з видатними людьми того часу. У виданні використано багато документальних матеріалів.
   Книга розрахована на широке коло читачів.


                                                  Перекреслене життя

Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, започаткований у 1998 році. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – привернути увагу громадськості до даної проблеми.  СНІД – синдром набутого імунодефіциту – це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають за захист організму людини від різних мікробів та пухлин, і поступово вбиває ці клітини. Імунітет організму повільно, протягом багатьох місяців і років, знижується, і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Інкубаційний період переходу від потрапляння в організм ВІЛ до СНІДу може тривати від 2-3 тижнів до 9 років. З потраплянням у організм людини ВІЛ у аналізі крові, як правило, фіксується ВІЛ-позитивна реакція. Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Поширення ВІЛ-інфекції пов'язано з соціальними чинниками - розвитком ін'єкційної наркоманії, високим рівнем інфікованості серед жінок секс-бізнесу, у місцях позбавлення волі. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих відноситься до вікової групи 20-39 років, постійно також зростає частка підлітків 15-17 років. Для протидії епідемії ВІЛ/СНІДу консолідована робота державних, міжнародних і громадськихimage організацій. У складі МОЗ України працює Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам як урядовий орган державного управління. З метою забезпечення ефективності діагностики та лікування захворювання усі центри боротьби зі СНІДом забезпечені якісними тест-системами та медикаментами. У системі Служби крові України вся донорська кров проходить обов'язкове тестування на ВІЛ-інфекцію.

Підтримка людей, які вже стали ВІЛ-інфікованими, попередження нових захворювань і пропагування здорового способу життя – основні засоби запобігання розповсюдженню інфекції. Мало людей у нашій країні, навіть ВІЛ-позитивних, знають про те, що необхідно робити, щоб ВІЛ не перейшов у СНІД.

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в  бібліотеці підготовлено тем полицю «Відкрий  свої очі». Мета темполиці:  розповісти про історію виникнення ВІЛ/СНІДу, шляхи його поширення, проінформувати  про заходи профілактики щодо запобігання інфекції.

 

.

 

 


суботу, листопада 26, 2022

     РІК 33. ГОЛОД...ГОЛОД...
Голод… Це страшне слово повертає нас у далекі 1932 – 1933 роки. Український народ у смутку і скорботі доземно схиляє голови, вшановуючи пам’ять мільйонів його жертв, засуджуючи творців цієї чорної сторінки в історії України. Головне у діяльності бібліотек громади по відзначенню чергової річниці Голодомору і вшануванню пам’яті його жертв – донести правду сучасникам про цю трагедію.

Смуток огортає душу, коли вчитуєшся й осмислюєш рядки архівних документів, вислуховуєш сповнені печалі розповіді очевидців Голодомору, штучно створеного в Україні. Але правду про це повинні знати всі, якою б гіркою вона не була. Саме з цією метою в Рибаківській бібліотеці було проведено годину-реквієм «А свічка плакала в скорботі». Учасники заходу прослухали розповідь бібліотекаря про голодомори, переглянули матеріали з елементами хроніки про передумови створення штучного голоду в Україні. Наприкінці заходу присутні вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання.

Народ України пам’ятає сторінки свого життя, але з часом відійдуть у небуття свідки тих трагічних подій Великого Голодомору. А тому варто робити все, щоб їх нащадки, особливо молодь, знали про ті лихоліття, свято берегли їх у своїй пам’яті в ім’я того, щоб таке страшне минуле ніколи не повторилось.

неділю, листопада 20, 2022

 

  До Дня Гідності і Свободи


    21 листопада 2022 року в Рибаківській бібліотеці, на виконання Указу Президента України «Про День Гідності та Свободи»   представлено  книжкову виставку «Від слави козаків - до воїнів майдану». В експозиції представлено документи про доленосні події в Україні початку XXI століття – Помаранчевої революції та Євромайдану. Майдан 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років стали символом Свободи і Гідності українського народу. Українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Виставка розрахована на широке коло користувачів —  небайдужих до історичних подій нашої держави. Мета виставки: ознайомити користувачів з історією нашої Держави.

 


четвер, листопада 17, 2022

 Толерантність і підлітки


16 листопада увесь світ відзначав Міжнародний день толерантності.

Толерантність – саме те, чого так не вистачає зараз людям.

Що означає поняття «толерантність»? Чи завжди ми в житті толерантні до інших людей? Які якості має толерантна людина і як їх виховати в собі? На ці та багато інших запитань намагалися дати відповідь учасники діалогового майданчику, що відбувся у нашій бібліотеці під назвою "Толерантність і підлітки".

Метою зустрічі було навчить дітей виявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей; розуміти значення толерантності в житті людей та в суспільстві; розвивати вміння висловлювати власну думку; засвоювати навички толерантної поведінки; виховувати терпиме ставлення до інших.

Шлях до толерантності – це серйозна емоційна, інтелектуальна праця і психічна напруга, яка можлива тільки на основі зміни самого себе, своїх стереотипів, своєї свідомості.

середу, листопада 09, 2022

 Бути грамотним - це круто!

     9 листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято - День української писемності та мови.

     Ми – українці. Живемо у вільній незалежній державі – Україні. Незважаючи на безліч заборон минулих років, наша мова вистояла та зміцніла! А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу.

  Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається рідною та зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, їх духовне надбання, також рідною мовою називають мову її народу. Українською мовою у світі послуговуються приблизно від 40 до 45 млн осіб; вона є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців  та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.

         Це свято започаткували ще у 1997 р., коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови у консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 «Про День української писемності та мови».

         Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – День вшанування преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається писемна українська мова.

         До цього свята, користувачі нашої бібліотеки  переглянули відео-презентацію «Бути грамотним – це круто».

Відео-презентація створена з єдиною метою, щоб викликати в дітей бажання вивчати українську мову, милуватися її красою; прищеплювати і розвивати почуття патріотизму, національної гордості за мову, за тих, хто передав нам у спадок цей національний скарб; виховувати любов до рідної мови, бажання досконало її знати.

 Друзі, говоріть українською, думайте українською, вчіть українську та шануйте її!


четвер, листопада 03, 2022

 

                                   Читаємо українською.Ірен Роздобудько (справжнє ім’я Ірина) — українська письменниця, ілюстраторка. Володарка відзнак Коронація слова (тричі), Золотий письменник України. Номінувалась на Шевченківську премію 2019 року за книгу Прилетіла ластівочка (2018). Народилася 3 листопада 1962 р. Сучасна українська письменниця, відома як автор захоплюючих і чуттєвих жіночих романів. Сама письменниця може похвалитися досить бурхливої ​​біографією: працювала журналістом, диктором на радіо, телеграфісткою і навіть деякий час виступала в цирку. Всі книги Ірен Роздобудько - це жіночі романи в хорошому сенсі цього слова. Крім письменницької діяльності, вона ілюструє книги інших авторів, грає на гітарі і захоплюється вишивкою бісером. А з творчістю письменниці можна ознайомитися не тільки в форматі прози, а й у віршах.  Народилася Ірен Роздобудько в місті Донецьку в 1962 році, а в 1988 переїхала до Києва, де живе і творить донині. Закінчила факультет журналістики КНУ, працювала журналістом, оглядачем і редактором. Перша книга автора вийшла в 2000 році і відразу зайняла призове місце на конкурсі «Коронація слова». У наступні роки світ побачив більше десяти нових романів молодої письменниці, один з яких зайняв перше місце на тому ж конкурсі в 2005 році. Найвідоміша і популярна книга Роздобудько називається «Ґудзик». Вона розповідає про складні і заплутані взаємини між трьома головними героями: короткий роман Дениса з відомим режисером Єлизаветою Тенецкая через багато років руйнує його тихе і мирне життя з молодою дружиною Оленою, яка виявляється його ж власною дочкою, про яку герой навіть не підозрював. В першу чергу, це роман про людей, про їхні долі, рішення і пошуки щастя. Автор не намагається здивувати читача масштабними подіями або описом вигаданих світів, вона просто розповідає життєві історії, які могли статися з кожним. Пише Ірен Роздобудько та психологічні трилери. Книга «Ескорт у смерть», видана в 2007 році, розповідає про серію загадкових вбивств, жертвами яких стають молоді і привабливі хлопці з агентства «Ескорт». Сюжет постійно тримає читача в напрузі, а деякі його повороти здатні приємно здивувати. Книга «Оленіум» - політична сатира і роман в жанрі комедії абсурду. Твір піднімає тему влади політичних діячів, які часто використовують підвладні їм ресурси для маніпуляцій з результатами виборів. Тільки письменницька фантазія доводить цю ідею до абсурду, і в творі ті ж політтехнології використовуються для трансформації вже самій реальності, в якій доводиться жити звичайним людям.Відгуки про книги Ірен Роздобудько говорять про те, що твори підійдуть самому широкому колу читачів. Кожен знайде в них щось для себе, а детально описані характери персонажів дозволяють щиро їм співпереживати і уважно стежити за поворотами сюжету. Літературна діяльність письменниці - це історії про людей і для людей, написані людиною з багатим життєвим досвідом.

     В бібліотеці ,до ювілею письменниці, презентовано  виставку книг «Сучасна проза від Ірен Роздобудько», де  виставлено твори письменниці: «Арсен», «Ґудзик», «Дванадцять», «Оленіада» та інші.